AcasaDESPRE NOISCURT ISTORICVIZIUNE / MISIUNEBAZĂ MATERIALĂCONTACTMANAGEMENTECHIPA MANAGERIALĂCONSILIUL DE ADMINISTRȚIECOMPONENȚA CONSILIUL DE ADMINISTRȚIE HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRȚIE P.D.I.PLAN MANAGERIALOFERTĂ EDUCAȚIONALĂORGANIGRAMĂREGULAMENTE INTERNER.I. CODUL ETICR.O.F.COMPARTIMENT SECRETARIATCONTABILITATEEXECUȚIE BUGETARĂEXECUȚIE BUGETARĂ - buget localEXECUȚIE BUGETARĂ- BUGET LOCAL-31 MARTIE 2023EXECUȚIE BUGETARĂ-BUGET LOCAL- 30 IUNIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ-BUGET LOCAL- 30 SEPTEMBRIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ-BUGET LOCAL- 31 DECEMBRIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ - buget de statEXECUȚIE BUGETARĂ - buget de stat-MARTIE 2023EXECUȚIE BUGETARĂ - buget de stat-IUNIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ - buget de stat-SEPTEMBRIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ - buget de stat- DECEMBRIE 2023 BUGET LOCALTRANSPARENȚA BUGETARĂBUGET DE STATBUGET LOCALEVALUARE NAȚIONALĂ EVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASELE II , IV, VIEVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-ACALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A CERERE TIP CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A 2024ORARORARE ȘCOLIORAR GIMNAZIU MIREȘU MAREORAR GIMNAZIU LUCĂCEȘTIORAR MICROBUSLEGISLAȚIELEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUIROFUIPSTATUTUL ELEVULUICODUL MUNCII, CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂOLIMPIADE ȘI CONCURSURIOLIMPIADE ȘCOLAREPARTENERIATE / PROIECTEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 2022-2023ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 2024 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A LECTURIIMIKEY MOUSELEGĂTURI UTILEINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MMMINISTERUL EDUCAȚIEIPRIMĂRIA COMUNEI MIREȘU MARECASA CORPULUI DIDACTIC MMDIDACTIC.RO
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by ing. Buciuman Raul
1437000604121.png 16-accessibilityicon512
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ MIREȘU  MARE
Tel : 0262 284008
 E-mail: scoala_mires @yahoo.com
SCURT ISTORIC
 
Comuna Mireşu Mare este situată în partea de sud-vest a judeţului Maramureş, pe malul drept al râului Someș, la confluența dintre Ţara Chioarului și Țara Codru, la poalele nordice ale zonei deluroase Dealu Mare – Prisnel, având o suprafaţă de 7366 ha. La nord se învecinează cu comuna Satulung, la nord-est cu comuna Șomcuta, la est cu comuna Valea Chioarului, la sud-sud-vest cu comuna Ulmeni, la vest cu comunele Sălsig, Gârdani și Fărcașa. Este constituită din șapte localități, după cum urmează:
Mireșu Mare, localitatea reşedinţă de comună, - atestare documentară - 1460, cu numele Nagynyírjes,  în traducere din limba maghiară, "Mestecănișu Mare", 1603 officiolatus Nagynyires, 1639 Nagy Nyires, 1647 Nagy Nyres, 1760 Nagy Nyires, cca. 1800 Mireșu, 1850 Mireșul Mare, 1854 Nagy Nyires, Mireșul-Mare, 1909-1919 Mireșu-mare, Nagynyires.
Iadăra - atestare documentară: 1405 Nagyeder și Kysheder, 1475 Jeder, 1566 Jeder, Kis-Jeder, Kisjeder, Nagyjeder, 1603 Kiszeder, Nagyzeder, 1733 Jedera, 1750 Iadora, 1760 Jeder seu Judeca, cca. 1800 Iadăra, 1850 Jadera, 1854 Jeder, Iedera, 1909-1919 Iadăra, Jeder. Etimologia numelui localității: din n. top. (La) Iederă (subst. iederă „plantă agățătoare, cu frunze verzi”).
Tulghieş - atestare documentară - 1405 - Szamostölgyes – Twlges,  1424 - Thelges, 1475 - Thewlges.
Remeţi pe Someş - atestare documentară - 1566 - Remeczj, 1603 - Remeczj, 1750 - Remecz, 1760 - Gyökeres, cca. 1800 - Remeți, 1850 - Remesz, 1854 - Gyökeres, Remes, 1909-1919 - Remeți.
Lucăceşti - atestare documentară - 1403 Lucachfalva (Satul lui Lucaci), 1475 - Lukaczfalwa, 1750 - Lukuczesty, 1760 - Lutchepsen, cca. 1800 - Lukácsfalva, Lucăcești, 1850 - Lukátsfalva, Lukatsestyi, 1909-1919 - Lucăcești, Lukácsfalu;
Dăneştii Chioarului - atestare documentară – 1405 -  Daanfalu (Satul lui Dan), 1424 - Danfalwa, 1603 - Danfalva, 1733 - Denest, 1750 - Denyesty, 1760 - Danfalva, cca.1800 - Dănești, 1850 - Denesti, 1854 - Dánfalva, Dănești, 1909-1919 - Dănești, Dánfalu;
Stejera - secolele al XIV -lea și al XV-lea - Jávorfalu (Satul de arțar), 1733 - Stejzere, 1760 -Stezer, cca. 1800 - Sztezser, Stejera, 1835 - Szteser, 1850 - Sztezsár, Stezseru, 1854 - Sztezser, Stăjer, 1909-1919 - Stejera, Jávorfalu
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Mireșu Mare se ridica la 4.766 de locuitori, dintre care 94,99% români, 1,38% romi, pentru 3,4% din populație apartenența etnică nu este cunoscută.
Clima comunei Mireşu Mare este influenţată de aşezarea geografică, fiind specifice vânturile reci din zona Munţilor Oaşului, Gutâiului şi Ţibleş – la nord şi Dealu Mare – Prisnel, la est. Iernile nu sunt aspre, dar se înregistrează frecvent inversiuni termice şi îngheţurile târzii. Temperatura medie a lunii iulie este de 20 grade C, iar a lunii ianuarie, de -3 grade C.
Vegetaţia este variată, potrivită formelor de relief existente. Condiţiile fizico-geografice ale comunei favorizează cultivarea terenurilor în special cu cereale și legume, dar şi existenţa livezilor de pomi fructiferi.
Economia comunei Mireşu Mare se bazează în primul rând pe agricultură, în special legumicultură şi creşterea animalelor, morărit, prelucrarea lemnului.
 
 
EVOLUȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNĂ
 
În timpul Revoluției de la 1848, satul Mireșu Mare a fost distrus aproape integral din cauza răzvrătirii locuitorilor împotriva puterii habsburgice. În anul 1852 a început refacerea satului, comunitatea bisericească construind o sală de clasă în apropierea noii biserici. În anul 1903 comunitatea cumpără locul actual al școlii. În anul 1905 se construiesc două săli de clasă (clădirea veche), în anul 1937 alte două săli de clasă, terminate în perioada 1949 - 1951, învățământul fiind obligatoriu pînă la 7 clase.
Datorită creșterii populației școlare, se mai construiesc 5 săli de clasă în perioada 1960 - 1963, alte 3 săli în perioada 1968 - 1969, iar în 1974 - 1975 se extinde și supraetajează clădirea finalizată în 1951, mărindu-se spațiul de școlarizare la parter cu 3 săli pentru grădiniță, la etaj, 4 săli de clasă. Aceste extinderi au fost necesare din cauza generalizării învățământului de 8 clase, apoi de 10 clase, la care se adăuga necesitatea desfășurării întregii activități într-un singur schimb.
 
ACASĂ