AcasaDESPRE NOISCURT ISTORICVIZIUNE / MISIUNEBAZĂ MATERIALĂCONTACTMANAGEMENTECHIPA MANAGERIALĂCONSILIUL DE ADMINISTRȚIECOMPONENȚA CONSILIUL DE ADMINISTRȚIE HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRȚIE P.D.I.PLAN MANAGERIALOFERTĂ EDUCAȚIONALĂORGANIGRAMĂREGULAMENTE INTERNER.I. CODUL ETICR.O.F.COMPARTIMENT SECRETARIATCONTABILITATEEXECUȚIE BUGETARĂEXECUȚIE BUGETARĂ - buget localEXECUȚIE BUGETARĂ- BUGET LOCAL-31 MARTIE 2023EXECUȚIE BUGETARĂ-BUGET LOCAL- 30 IUNIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ-BUGET LOCAL- 30 SEPTEMBRIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ-BUGET LOCAL- 31 DECEMBRIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ - buget de statEXECUȚIE BUGETARĂ - buget de stat-MARTIE 2023EXECUȚIE BUGETARĂ - buget de stat-IUNIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ - buget de stat-SEPTEMBRIE 2023 EXECUȚIE BUGETARĂ - buget de stat- DECEMBRIE 2023 BUGET LOCALTRANSPARENȚA BUGETARĂBUGET DE STATBUGET LOCALEVALUARE NAȚIONALĂ EVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASELE II , IV, VIEVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-ACALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A CERERE TIP CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A 2024ORARORARE ȘCOLIORAR GIMNAZIU MIREȘU MAREORAR GIMNAZIU LUCĂCEȘTIORAR MICROBUSLEGISLAȚIELEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUIROFUIPSTATUTUL ELEVULUICODUL MUNCII, CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂOLIMPIADE ȘI CONCURSURIOLIMPIADE ȘCOLAREPARTENERIATE / PROIECTEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 2022-2023ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 2024 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A LECTURIIMIKEY MOUSELEGĂTURI UTILEINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MMMINISTERUL EDUCAȚIEIPRIMĂRIA COMUNEI MIREȘU MARECASA CORPULUI DIDACTIC MMDIDACTIC.RO
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by ing. Buciuman Raul
1437000604121.png 16-accessibilityicon512
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ MIREȘU  MARE
Tel : 0262 284008
 E-mail: scoala_mires @yahoo.com
Înscrierea în învățământul primar 2023 - 2024
Legislație:


CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

Cerere-tip de înscriere (tip) - se listează față-verso

Copie şi originalul după actele de identitate ale părintilor/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

Copie şi original - certificatul de naştere al copilului

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Cereri (anexe)
     Anexa 1 - Cerere recomandare grădiniță - (parintii ai caror copii implinesc in anul curent varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 si doresc inscrierea in clasa pregatitoare; acesti copii trebuie sa fie inscrisi la gradinita in anul scolar 2022-2023)
     Anexa 2 - Cerere evaluare dezvoltare psihosomatică - (parintii ai caror copii nu sunt înscrisi la gradinita in anul scolar 2022-2023 sau care au venit din strainatate si doresc inscrierea in clasa pregatitoare; parintii transmit cererea aceasta la CJRAE)
     Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere - (se completeaza in cazul in care parintele/ tutorele legal completeaza cererea on-line sau prin posta si se transmite unitatii de invatamant pe adresa de posta sau email a compartimentlui secretariat - scrise la subsolul paginii),

 Amânarea înscrierii în învățământul primar
   Cerere amânare înscriere în clasa pregătitoare în situații exceptionale- (se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș sau se trimit scanate pe email-ul ISJMM - isjmaramures@gmail.com)


 
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2023-2024
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
PRECIZĂRI EVALUARE COPII
Informare (3) Actualizare calendar înscriere învățământ primar 2023- 2024