AcasaORGANIGRAMACOLECTIVUL UNITĂȚIICONDUCEREAPROFESORIIÎNVĂŢĂTORIEDUCATORI AUXILIARNEDIDACTICRESURSE MATERIALERESURSE MATERIALE MIRESU MARERESURSE MATERIALE LUCACESTIRESURSE MATERIALE IADĂRARESURSE MATERIALE TULGHIEȘRESURSE MATERIALE REMEȚI PE SOMEȘVIZIUNEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by Buciuman Raul
TITLU.jpg
Viziunea

Şcoala Gimnazială Mireşu Mare este o şcoală a secolului XXI, care urmăreşte dezvoltarea capacităţii de gândire creativă şi eficientă a elevilor săi.

Avem la bază conceptul :
,, Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm ! “ (Seneca)

Misiune

Şcoala noastră are "porţile deschise" pentru toţi copii, indiferent de etnie, religie, situaţie materială, oferindu-le şanse egale pentru educaţie. Misiunea şcolii noastre este aceea de a ajunge la sufletele copiilor, pentru a-i face să se deschidă ca nişte flori. Vrem să-i învăţăm să descopere ceea ce pot fi . Şcoala noastră pune în centrul întregii activităţi copilul, cu capacităţile, înclinaţiile şi nevoile lui, căutând să i le dezvolte în aşa fel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în puterile lui de a răzbate în viaţă prin ceea ce este. Prin tot ceea ce facem încercăm să descoperim, să cultivăm şi să formăm calităţi precum adaptabilitatea, gândirea critică, responsabilitatea, capacitatea de implicare, spiritul de echipă, toleranţa, pentru că numai aşa putem trăi într-o societate democratică,educaţi ca buni cetăţeni europeni.Nu trebuie să uităm de respectul de sine, acest lucru care ne dă încredere în forţele proprii şi care ne face să ne deschidem aripile spre viitor cu optimism. Suntem deschişi la noile tipuri de educaţie: ecologică, pentru sănătate, pentru comunicare sau pentru timp liber.
Această misiune nu poate fi îndeplinită fără ajutorul comunităţii. Încercăm să păstrăm un echilibru între tradiţiile şcolii, fiind deschişi în acelaşi timp spre ceea ce este nou.


Ţinte strategice
1. Creșterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi performanţă al elevilor
2. Stimularea dezvoltării personale şi profesionale a personalului didactic şi didactic-auxiliar, stimulând receptivitatea la nou şi interesul pentru perfecţionare şi formare continuă
3. Modernizarea infrastructurii şcolare şi îmbogăţirea bazei didactico-materiale a şcolii pentru un învăţământ de calitate
4. Intensificarea colaborării şi implicării părinţilor în viaţa şcolii
5.Optimizarea relaţiei şcoală comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii nonguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei:

Mires 4 Mires 4