AcasaDESPRE NOISCURT ISTORICVIZIUNE / MISIUNEBAZĂ MATERIALĂCONTACTMANAGEMENTECHIPA MANAGERIALĂCONSILIUL DE ADMINISTRȚIECOMPONENȚA CONSILIUL DE ADMINISTRȚIE HOTĂRÂRILE COMPONENȚA CONSILIUL DE ADMINISTRȚIE P.D.I.PLAN MANAGERIALORGANIGRAMĂREGULAMENTE INTERNER.I. CODUL ETICR.O.F.SECRETARIATRELAȚII CU PUBLICULSTAT DE FUNCȚIIMODEL ACTEMOBILITATEEuro 200CONTABILITATEEXECUȚIE BUGETARĂEXECUȚIE BUGETARĂ - buget localEXECUȚIE BUGETARĂ - buget de statTRANSPARENȚA BUGETARĂBUGET DE STATBUGET LOCALEVALUARE NAȚIONALĂ EVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASELE II , IV, VIEVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-ACALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A CERERE TIP CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A ADMITERE ÎN CLASA A IX-AADMITERE ÎN CLASA A IX-A MIREȘU MAREADMITERE ÎN CLASA A IX-A LUCĂCEȘTI2023-2024-brosura-admitere-inv-liceal-profesional-&-dual-de-stat-&-privat.ORARORARE ȘCOLIORARE PROFESORILEGISLAȚIELEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUIROFUIPSTATUTUL ELEVULUICODUL MUNCII, CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂOLIMPIADE ȘI CONCURSURIOLIMPIADE ȘCOLAREPARTENERIATE / PROIECTEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARELEGĂTURI UTILEINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MMMINISTERUL EDUCAȚIEIPRIMĂRIA COMUNEI MIREȘU MARECASA CORPULUI DIDACTIC MMDIDACTIC.RO
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by ing. Buciuman Raul
1437000604121.png 16-accessibilityicon512
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ MIREȘU  MARE
Tel : 0262 284008
 E-mail: scoala_mires @yahoo.com
VIZIUNEA
 
Școala Gimnazială Mireșu Mare este un centru educațional sigur, accesibil, deschis cooperării și performanţei, care își asumă valorile democratice europene necesare împlinirii personale, participării active în societate, dezvoltării spiritului antreprenorial și integrării pe piața muncii, pentru elevi, în care este respectată și apreciată munca, încurajată inițiativa individuală și inovaţia didactică a personalului, dorită și acceptată participarea partenerilor și beneficiarilor direcţi şi indirecţi în procesul elaborării și implementării deciziilor.
 
MISIUNEA
 
Practicarea unui management educațional de calitate, eficient, inovativ, centrat pe beneficiarul principal al învățării – elevul - care să ducă la dezvoltare sustenabilă și durabilă prin:
- stimularea incluziunii, asigurarea egalității de șanse, ofertă educațională care să permită afimarea, dezvoltarea și realizarea profesională și personală;
- susținerea și motivarea personalului școlii în procesul formării și învățării continue, prin promovarea programelor educative adresate adulților;
- cooperare activă cu părinții, autoritățile administrației publice locale, agenți economici, cultele religioase, ONG-uri, unități de învățământ din țară și străinătate, cu scopul atragerii resurselor umane și materiale necesare elaborării celor mai adecvate decizii, precum și pentru realizarea și implementarea proiectelor și parteneriatelor educative.
 
ACASĂ