AcasaORGANIGRAMACOLECTIVUL UNITĂȚIICONDUCEREAPROFESORIIÎNVĂŢĂTORIEDUCATORI AUXILIARNEDIDACTICRESURSE MATERIALERESURSE MATERIALE MIRESU MARERESURSE MATERIALE LUCACESTIRESURSE MATERIALE IADĂRARESURSE MATERIALE TULGHIEȘRESURSE MATERIALE REMEȚI PE SOMEȘVIZIUNEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by Buciuman Raul
TITLU.jpg
SECRETAR
MOGOȘ DORINA EUGENIA
tel. 0721337646
PROGRAM DE LUCRU SECRETARIAT
Luni - Vineri : 8:00 - 16:00
PROGRAM DE LUCRU CU ELEVII ȘI PĂRINȚII, etc.
Luni - Miercuri : 9:30 - 12:00
Joi: 11:00 - 13:00
Vineri : 9:30 - 12:00
Proceduri de lucru:
- Se va respecta programul cu publicul ;
- Documentele se eliberează pe baza unei cereri adresate conducerii unității de învățământ ;
- În funcție de solicitare termenul de soluționare este următorul :
-eliberare adeverință elev - pe loc
-eliberare foi matricole - 2 zile
-eliberare adeverință absolvire 8 clase - 1 zile
-eliberare adeverință ce atestă vechimea în muncă sau alte documente ce necesită cautarea
 în arhiva inității școlare - 30 zile
Pentru respectarea corectitudinii întocmirii actelor , respectați modelele de mai jos
ÎNAPOI
tel / fax : 0262 284008
thumbnail
STAT DE FUNCȚII
Mires 4 Mires 4