AcasaORGANIGRAMACOLECTIVUL UNITĂȚIICONDUCEREAPROFESORIIÎNVĂŢĂTORIEDUCATORI AUXILIARNEDIDACTICRESURSE MATERIALERESURSE MATERIALE MIRESU MARERESURSE MATERIALE LUCACESTIRESURSE MATERIALE IADĂRARESURSE MATERIALE TULGHIEȘRESURSE MATERIALE REMEȚI PE SOMEȘVIZIUNEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by Buciuman Raul
TITLU.jpg

  • ȘCOALA PRIMARĂ TULGHIEȘ
  • 2 săli de clasă pentru învățământul primar
  • 2 săli pentru Grădinița Tulghieș dotate cu calculatoare legate la internet
ÎNAPOI
Tulghies 4