AcasaORGANIGRAMACOLECTIVUL UNITĂȚIICONDUCEREAPROFESORIIÎNVĂŢĂTORIEDUCATORI AUXILIARNEDIDACTICRESURSE MATERIALERESURSE MATERIALE MIRESU MARERESURSE MATERIALE LUCACESTIRESURSE MATERIALE IADĂRARESURSE MATERIALE TULGHIEȘRESURSE MATERIALE REMEȚI PE SOMEȘVIZIUNEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by Buciuman Raul
TITLU.jpg
Lista spațiilor utilizate pentru activități educative din școala noastră:
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIREȘU MARE
 • un laborator de informatică dotat cu 15 calculatoare funcționale 
 • C.D.I. spațiu în care elevii beneficiază de un număr mare de cărți de beletristică și  literatură de specialitate , 5 calculatoare legate la internet, 3 imprimante,2 scannere, un copiator, TV, videoproiecor
 • 7 săli de clasă pentru învățământul gimnazial
 • 4 săli de clasă pentru învățământul primar
 • o sală de clasă pentru Clasa pregătitoare, dotată cu calculator și internet
 • o sală de grădiniță , calculator legat la internet
 • o sală de sport
 • o sală de spectacole și festivități
Curtea școlii formată din:
 • teren de fotbal
 • spațiu verde
 • spațiu de joacă

ÎNAPOI
Mires 4