AcasaDESPRE NOISCURT ISTORICVIZIUNE / MISIUNEBAZĂ MATERIALĂCONTACTMANAGEMENTECHIPA MANAGERIALĂCONSILIUL DE ADMINISTRȚIECOMPONENȚA CONSILIUL DE ADMINISTRȚIE HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRȚIE P.D.I.PLAN MANAGERIALORGANIGRAMĂREGULAMENTE INTERNER.I. CODUL ETICR.O.F.COMPARTIMENT SECRETARIATCONTABILITATEEXECUȚIE BUGETARĂEXECUȚIE BUGETARĂ - buget localEXECUȚIE BUGETARĂ - buget de statTRANSPARENȚA BUGETARĂBUGET DE STATBUGET LOCALEVALUARE NAȚIONALĂ EVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASELE II , IV, VIEVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-ACALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A CERERE TIP CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A ORARORARE ȘCOLIORAR GIMNAZIU MIREȘU MAREORAR GIMNAZIU LUCĂCEȘTIORAR MICROBUSLEGISLAȚIELEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUIROFUIPSTATUTUL ELEVULUICODUL MUNCII, CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂOLIMPIADE ȘI CONCURSURIOLIMPIADE ȘCOLAREPARTENERIATE / PROIECTEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARELEGĂTURI UTILEINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MMMINISTERUL EDUCAȚIEIPRIMĂRIA COMUNEI MIREȘU MARECASA CORPULUI DIDACTIC MMDIDACTIC.RO
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by ing. Buciuman Raul
1437000604121.png 16-accessibilityicon512
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ MIREȘU  MARE
Tel : 0262 284008
 E-mail: scoala_mires @yahoo.com
Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a (calendare + metodologie)
CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) - 2023   
 9 mai 2023: Limba română & limba maternă (scris)    
10 mai  2023: Limba română & limba maternă (citit)    
11 mai 2023: Matematică   
 12 mai 2023: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)
***
CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) - 2023    
 16 mai 2023: Limba română     
17 mai 2023: Matematică     
18 mai 2023: Limba maternă
***
CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) - 2023    
 24 mai 2023: Limbă şi comunicare    
 25 mai 2023: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
 ***
Metodologia de organizare și desfășurare a acestor evaluări este publicată atașat.  

Ordinul de ministru care aprobă aceste calendare este disponibil aici.