AcasaORGANIGRAMACOLECTIVUL UNITĂȚIICONDUCEREAPROFESORIIÎNVĂŢĂTORIEDUCATORI AUXILIARNEDIDACTICRESURSE MATERIALERESURSE MATERIALE MIRESU MARERESURSE MATERIALE LUCACESTIRESURSE MATERIALE IADĂRARESURSE MATERIALE TULGHIEȘRESURSE MATERIALE REMEȚI PE SOMEȘVIZIUNEACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
COPYRIGHT © 2013 - Şcoala Gimnazială Mireșu Mare by Buciuman Raul
TITLU.jpg
CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ
INFORMAȚII ACTUALIZATE 08.10.2019
ÎNAPOI
SCOALA GIMNAZIALĂ MIREȘU MARE
ȘCOALĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ
LOCALITATEA MIREȘU MARE, NR. 217,
TEL./ FAX : 0262284008
e-mail: scoala_mires@yahoo.com
La nivelul Școlii Gimnaziale Mireșu Mare sunt 2 clase pregătitoare.
Scoala Gimnazială Miresu Mare - 1 clasa - 16 elevi
Scoala Gimnaziala Lucăcești - 0,50 clase - 8 elevi
Școala Primară Tulghieș - 0,50 clase - 7 elevi

-spațiu special amenajat în incinta unităților școlare
-personal didactic titular.
-mijloacele și materiale didactice adecvate procesului de învățământ
-consiliere psihopedagogică
La Școala Gimnazială Lucăcești , Clasa Pregătitoare este simultană cu clasa a I-a.
La Școala Primară Tulghieș , Clasa Pregătitoare este simultană cu clasa a I -a.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIREȘU MARE
LOC. MIREȘU MARE, NR. 217
STRUCTURĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCĂCEȘTI
LOC. LUCĂCEȘTI, NR. 4
STRUCTURĂ
ȘCOALA PRIMARĂ TULGHIEȘ
LOC. TULGHIEȘ, NR. 91
     Şcoala Gimnazială Mireșu  Mare promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevului şi realizeză educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă,oferind şansa fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice.
    Şcoala noastră se încadrează în eforturile Școlii Maramureşene de a deveni un mediu dinamic şi democratic, care asigură accesul la educaţie şi oferă şanse egale de dezvlotare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie, care să permită tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.
       Mediul educaţional oferă fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritual respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere.
Mires 4 Mires 4